12. 5. 2019

Přihláška člena SNS

Zapoj se a staň se členem komunity lidí, kteří zastávají pravicové smýšlení, nesmířili s postupnou socializací Evropy a brání základní lidské hodnoty pro příští generace.

Cítíte nespokojenost se současným stavem ve společnosti a máte chuť se podílet na jeho změně? Vnímáte, že občanské základní svobody jsou čím dál tím více omezovány nejen tlakem vlády a parlamentu, ale i evropských lídrů a nikým nevolených nevládních organizací? Jste přesvědčeni, že za svoji práci zasloužíte spravedlivou odměnu, jež nebude krácena o nesmyslné daně směřující k rukám politických neziskovek, solárních baronů, inkluzivních pokusů na dětech a stále bobtnající státní správy?  Chcete předat naši zemi svým dětem tak, aby se v ní dalo dále bezpečně žít?

Proč Strana národní svobody?

  • Je to strana, která ctí demokracii, prosazuje ji a má ji zakotvenou ve svých stanovách.
  • SNS není nikomu povinována, prosazování jejího programu je čistě v rukách jejích členů, příznivců a přátel nikoliv lobbistických skupin.
  • Vše je založeno na dobrovolnosti, nikoliv povinnosti. Chod strany se řídí demokratickými stanovami.
  • Jako člen máš právo zúčastnit se hlasování a rozhodování v dění strany, podílet se na jejím chodu, aktivně se zapojit.
  • SNS není stranou jednoho muže, aktivitě se meze nekladou, spolupracujeme a vystupujeme jako tým.
  • SNS je stranou, která prosazuje rovnost všech před zákonem, zachování tradiční rodiny, národních myšlenek a křesťanských hodnot pro budoucí generace.
  • SNS je stranou, která neupřednostňuje jednotlivce na základě pohlaví, barvy pleti nebo etnika a neprosazuje pozitivní diskriminaci.
  • SNS je komunita lidí, kteří upřednostňují společné zájmy nad své vlastní.
  • Nenech budoucnost naší společnosti v rukách někoho, kdo ztratil Vaši důvěru, zapoj se.

Pokud se chcete stát členem Strany národní svobody, prosím vyplňte on-line přihlášku, spojíme se s Vámi.  


Uvádějte formát DD.MM.RRRR
Prosím uveďte svůj platný e-mail.
Uveďte Vaše nejvyšší dosažené vzdělání
(Zaměstnanec - obor, OSVČ, mateřská dovolená, v domácnosti, v důchodu...)
Byl(a) jsem v minulosti členem jiné politické strany/hnutí?
Souhlas se zpracováním osobních údajů (včetně tzv. citlivých údajů) podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů: Svým souhlasem stvrzuji, že mé osobní údaje uvedené v členské přihlášce do Strany národní svobody jsou pravdivé a správné. Zároveň tímto dávám dle § 9, písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, výslovný souhlas správci a zpracovateli osobních údajů (SNS) ke zpracování mých osobních údajů uvedených zde v členské přihlášce, a to výhradně pro vnitrostranické účely. Současně se zavazuji jakoukoliv změnu zpracovávaných osobních údajů bez zbytečného odkladu nahlásit místní organizaci Strany národní svobody, kde jsem evidován. Byl(a) jsem poučen(a), že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat, jakož i o dalších svých právech (přístup k osobním údajům vedeným o mé osobě, právo na jejich opravu či odstranění závadného stavu) a povinnostech zpracovatele (SNS) vyplývajících z uvedeného zákona.

Vyplněním a odesláním přihlášky nevzniká automaticky nárok na členství ve Straně národní svobody.

Share with: