30. 8. 2021

Koaliční program VOLBY 2021

Náš program: 10 kroků k důstojnosti a svobodě


Změna stylu politiky

 • Upřednostnit spolupráci místo rozdělování a boje
 • Umět a chtít se dohodnout
 • Otevřeně komunikovat s občany

Spoluúčast občanů na rozhodování

 • Uzákonit obecné referendum jako klíčový nástroj rozhodování na všech úrovních
 • Prosazovat kulturu zpětné vazby občany

Zablokování nástupu totality

 • Striktně odmítnout všechny agendy vedoucí naši zem k totalitě a zotročení obyvatel  
 • Zrevidovat všechny zneužitelné zákony a paragrafy

Udržení koruny a finanční stability

 • Jasně odmítnout snahy o přijetí  Eura
 • Zakotvit do Ústavy právo na hotovost
 • Zamezit dalšímu zadlužování státu

Podpora domácí ekonomiky

 • Přesměrovat podporu směrem k českým podnikům a podnikatelům
 • Ukončit záměrnou likvidaci státních podniků

Podpora tradičních hodnot

 • Podporovat tradiční rodinu
 • Podporovat kulturní a národní identitu
 • Účinně chránit přírodu bez ideologických nánosů

Odvolatelnost a kontrola zastupitelů

 • Prosadit odvolatelnost zastupitelů na všech úrovních
 • Omezit poslaneckou imunitu jen na výroky
 • Definovat míru odpovědnosti politiků

Svrchovanost českého práva

 • Prosadit nadřazenost Ústavy nad mezinárodními smlouvami 
 • Zrevidovat všechny platné zahraniční smlouvy

Zajištění vnější bezpečnosti

 • Efektivně se připravovat na reálné hrozby 
 • Systematicky bránit nelegální migraci
 • Jednat o variantách kolektivní bezpečnosti  

Podpora nezávislosti médií

 • Zajistit pravdivost, vyváženost a objektivitu veřejnoprávních médií  
 • Omezit vliv mocenských skupin na média

Share with: