6. 9. 2021

FINANCOVÁNÍ A TRANSPARENTNOST

Děkujeme Vám, že jste se rozhodli podpořit Stranu národní svobody ve svém úsilí přinést potřebné změny ve společnosti.

Financování politických stran a hnutí je jedno z nejožehavějších témat, jaká v politickém prostředí panují. My ve Straně národní svobody toto téma bereme s naprostou vážností a jsme přesvědčeni, že jakékoliv pochybnosti spojené s financováním lze odstranit pouze důkladnou transparentností.

Zákon o politických stranách ukládá povinnost každé straně a hnutí vlastnit 2 transparentní a 2 běžné bankovní účty, rozdělené dle jejich účelu. Běžný občan má tedy pouze omezené možnosti ke kontrole daného subjektu.

Strana národní svobody jako jediná (opravte nás, jestli se mýlíme) zpřístupňuje všechny 4 bankovní účty veřejnosti a vede je jako transparentní. Nemáme co skrývat, co před Vámi tajit.

Měli byste vědět:

  • malé politické subjekty na rozdíl od těch velkých, nejsou financovány ze státního rozpočtu, tedy Vašich daní.
  • aby mohly dlouhodobě fungovat a přinést potřebnou společenskou změnu, potřebují Vaši pomoc
  • přispět můžete jakoukoliv částkou, ovšem u částky nad 1000,- Kč/rok bude Váš dar podložen darovací smlouvou, kterou s námi uzavřete
  • fyzické i právnické osoby si mohou snížit svůj daňový základ poskytnutím daru
  •  jakákoliv finanční částka, poskytnutá pro naši činnost je výhradně určena k hrazení nákladů, nikoliv mezd ani odměn jednotlivým členům
  • Veškeré příjmy i výdaje si můžete prohlédnout na všech našich účtech. Jsme transparentní a stejnou transparentnost vyžadujeme v dlouhodobém programu i po všech subjektech čerpajících finance ze státních podpor

Finanční dary prosím poskytujte pouze na transparentní účet pro DARY

U darů do 1.000, – Kč prosím do zprávy pro příjemce uveďte, že se jedná o DAR, své jméno a příjmení, bydliště a datum narození. Pokud jste právnická osoba, pak název firmy a IČ.

U darů nad 1.000, – Kč nás prosím kontaktujte pro zaslání darovací smlouvy, kterou po vyplnění a podpisu podložíme Váš DAR.

Transparentní číslo účtu pro „DARY“
a příspěvky ze státního rozpočtu a jiná bezúplatná plnění:                         2602025298/2010 FIO

Transparentní volební účet pro „VOLBY do PS PČR 2021“:                             2602025319/2010 FIO

Transparentní účet pro „Plnění vyplývající z 
pracovně-právního vztahu ke straně a hnutí“:                                                 2602025335/2010 FIO

Transparentní účet „Ostatní příjmy a výdaje“:                                                  2902025353/2010 FIO

Share with: