Pavel Kundrátek – kandidát Zlínský kraj

Motto: „Přál bych si, aby lidé začali vnímat politiku jako nástroj své každodenní potřeby a uměli jej využívat.“

Jmenuji se Pavel Kundrátek, narodil jsem se 25. listopadu 1974 v Přílepích u Holešova.

Po ukončení Základní školy v Hulíně jsem se vyučil v oboru kuchař – číšník v SOU Koryčany.

Od vyučení do roku 2016 jsem pracoval v oboru gastronomie jako kuchař, provozní, vedoucí hotelu a majitel restaurace. V současné době pracuji jako dělník v gumárenském průmyslu.

Ve svém volném čase se věnuji výchově své malé dcery, rád vyrážím do přírody.

O politiku se zajímám několik let a vnímá stále se zhoršující politickou situaci nejen u nás, ale i v celém světě. Lidé ztrácejí ve standardní politické prostředí důvěru a celkové politické prostředí „hrubne“. Já sám osobně se angažuji se ve Zlínském kraji, kde mám trvalé bydliště.

Protože mi není jedno, jak se bude nadále situace v naší zemi vyvíjet, chtěl bych svým dílem přispět k udržení tradičních hodnot naší země, historických tradic a jejich zachování, stejně tak jako zachování suverenity naší vlasti. Jsem rozhodnutý prosazovat skutečné zájmy naší země, kde mají všichni stejná práva i povinnosti, jsou si před zákonem rovni, kde výchova a vzdělání, stejně jako péče o staré a nemocné občany je jedním z prvotních zájmů.

Share with: