Ladislav Pavlíček – kandidát Středočeský kraj

Motto: „Vrátit Česko k suverenitě a nezávislosti…“

Ladislav Pavlíček, 56letý kladenský patriot s vysoce rozvinutým vlasteneckým a sociálním cítěním.

Otec a také dědeček, který se ve volném čase aktivně věnuje chataření, turistice, historii a poslechu dobré hudby.

Začal svou profesní dráhu v zemědělství i když později nastálo zakotvil v kladenském těžkém průmyslu, kde pracuje jako předák Třineckých železáren a válcoven.

Problematika zemědělství a lesnictví mu však nadále není cizí.

Zůstal „dobrým hospodářem“, který správně chápe důležitost znovuobnovení soběstačnosti českého zemědělství. Rád by byl pro to svou činností prospěšný těmto hospodářským odvětvím….

Share with: