Miroslav Zeťák – kandidát Zlínský kraj

Motto: „Pocit bezpečí, je jedním z nejdůležitějších lidských vjemů. Dělejme jako společnost vše pro to, aby se i naše děti, mohly cítit bezpečně.“

Dobrý den,

jmenuji se Miroslav Zeťák, pocházím z valašského Vsetína a jsem otcem tří dětí.
Mládí jsem se věnoval sportu, především fotbalu a házené. V současné době mi můj volný čas vyplňuje členství a s tím spojené aktivity v dobrovolném hasičském sboru v obci Ústí u Vsetína. Být dobrovolným hasičem vnímám jako poslání s vědomím, že lidé potřebují pomoc zejména ve složitých životních situacích.

Dění v politice nejen u nás, ale i v zahraničí sleduji již mnoho let a poslední dobou cítím silné znepokojení s vývojem některých politických trendů. Stále sílící rozdělení a rozdělování společnosti nejen u nás, ale i v okolních státech vnímám jako negativní symbol současnosti a chtěl bych se podílet na vytváření takové politiky a společenské atmosféry, jež tento jev zmírní.
 I z tohoto důvodu jsem stál u zrodu politického subjektu Strana Národní Svobody, která je mému politickému myšlení nejblíže. Tato strana má již ve svém dlouhodobém politickém programu zakotvené spojování jednotlivců i větších skupin v jednotný celek s myšlenkou stabilizovat a sjednotit roztříštěnou společnost. SNS vstupuje do podzimních parlamentních voleb jako součást hnutí PRAMENY, které sdružuje politické i nepolitické subjekty se stejným politickým smýšlením, i když mají odlišný pohled na řešení problémů v různých odvětvích. Hnutí Prameny je u mne důkazem, že spolupráce je možná, pokud nechybí dobrá vůle dělat věci společně. 

V politice bych se chtěl věnovat oblasti bezpečnostní organizaci a ochrany státu. Asi všichni vnímáme, že bezpečnostní hrozby jsou v posledních letech čím dál častěji na pořadu dne. Ať už je to nelegální migrace probíhající přes naše území, kybernetické útoky na zranitelné organizační složky a úřady, kriminální činnost drogových gangů sílící u našich nejbližších zahraničních sousedů… Další významnou položkou přímo ohrožující obyvatele jsou narůstající živelné přírodní události, kterým musíme efektivně a cíleně čelit. Pocit bezpečí je pro člověka jedním z nejpřirozenějších a nejcennějších vjemů a stojí za to, abychom se jako Česká republika nepropadli žebříčkem bezpečných zemí na nižší příčku.

Volby jsou prakticky jediným přijatelným řešením, kterým lze ovlivnit další politický vývoj v naší zemi. Vy, občané naší země budete mít příležitost určit, jestli budeme stále loutkami nikým nevolených elit anebo konečně svébytným a suverénním národem, jež se nemusí stydět za svoji historii, nemusí klečet před nikým a ničím a bude hrdý na to kým je. Pojďte to s námi změnit.

Share with: