Luděk Haškovec – kandidát Zlínský kraj

Motto: „Politika je především služba pro lidi.“

Rodák z Karlových Varů, který po absolvování střední odborné školy a tříleté praxi u Českých drah nastoupil u soukromé společnosti zaměřené na gastronomické služby. Nejprve jako projektant a posléze navíc jako pracovník pověřený řízením zakázek jsem navštívil mnoho míst a podílel se na realizaci zajímavých restauračních a hotelových zařízení. Tyto 30leté pracovní zkušenosti využívám dodnes ve své vlastní zlínské firmě.

Žiji životem obyčejných lidí, chápu jejich potřeby a nejsem odtržen od reality, což mnohým dnešním politikům chybí. Chtěl bych, aby lidé opět našli důvěru v politiku a politiky.
A proč právě Hnutí Prameny? Je to subjekt, který nabídl řešení spolupráce a hledání společného, nikoliv rozdílného. Svým programem nabízí ve všech oblastech našeho života právě taková řešení, která vychází vstříc potřebám běžných lidí. Nestaví na nadnárodních koncernech, ani rozdělování společnosti, ale naopak na podpoře domácího průmyslu a zemědělství, na spolupráci a tradicích, na zachování národní identity.

Vzhledem k mým zkušenostem z nelehkého podnikatelského prostředí malých firem a OSVČ bych se rád zaměřil právě na jejich podporu a rozvoj. Podnikatelé ve sféře služeb, poznamenáni současnou krizí, jsou důležitou a nezbytnou součástí našeho hospodářství, bez kterých by se domácí trh jen těžko obešel. Jejich zkušenosti s neustálou byrokracií, neochotou úředníků a administrativní zátěží, jsou jen malou ukázkou toho, čím si musí každý současný podnikatel projít. Pojďme to změnit, pojďme ukázat, že se dá pracovat i bez zbytečných úředníků a úřadů.

Nastal čas na změnu, nastal čas, kdy je potřeba Vaší volbou určit další směřování naší země. Nastal Váš čas…

Share with: