Jiří Janata – kandidát Středočeský kraj

Motto: „Naše kořeny – to jsou naši předci, kteří vytvořili naší historii, naší krásnou vlast a naše tradice.

Ochraňujme a navažme na tento odkaz pro naše další generace!

A ti ať jsou na nás stejně hrdi, jako my na své předky!

Narodil jsem se 20.10.1966 v Kutné Hoře, kde jsem prožil i většinu dětství, jen na velké prázdniny jsem jezdil k babičkám na venkov. Již v dětství mě zajímala astronomie, vznik vesmíru, stavba planet a vznik života. Od šesté třídy jsem aktivně navštěvoval oblastní muzeum v Kutné Hoře na Hrádku, kde jsem nabýval vědomosti z geologických věd pod vedením pana školského inspektora Vepřka a paní PhDr. Hoffmanové.

Po ukončení základní školy byla pro mě volba dalšího studia zcela jasná. Pokračoval jsem ve studiu geologických věd na SPŠ v Příbrami. 

Po úspěšném absolvování střední školy ukončené maturitní zkouškou jsem se 12.7.1986 oženil s Marcelou a máme spolu čtyři děti. 

Na podzim 1986 jsem nastoupil na povinnou dvouletou základní vojenskou službu v Jihlavě, během služby se nám narodilo první dítě, dcera Jana (24.12.1986), následována dětmi Annou, Pavlem a Jiřím. V létě 1988 jsem se dostal již jako poddůstojník do bývalého Sovětského Svazu na vojenské cvičení, kde jsem byl jako ZVČ.

Po ukončení základní vojenské služby jsem se opět vrátil do rodného města.

Začal jsem pracovat jako technik geochemické laboratoře v ÚNS Kutná Hora za nástupní plat 1266 Kč, což bylo pro moji rodinu nepřijatelné (manželka na mateřské) a tak jsem raději zvolil dělnickou profesi na ČKD Kutná Hora, kde jsem dostával více než trojnásobný plat. Zde jsem pracoval sedm let, poté jsem nastoupil k silniční stavební společnosti, jako geodet a geometr, kde jsem pracoval 17 let a dodnes tuto profesi jako koníček vykonávám. V současné době pracuji u firmy AŽD Praha devátým rokem jako zámečník pro zabezpečovací zařízení.

Velkým impulzem pro mě byla demonstrace 16.2.2016 v Praze. Na kterou jsem si připravil vlastní projev, tehdy ještě jako osoba nestranná. Tento krok ve mě vyvolala současná nespokojenost s vládou a politickou situací a s jejím přístupem k imigrační krizi. Jsem otcem čtyř dětí a není mi lhostejná jejich budoucnost a budoucnost naší vlasti. Z tohoto důvodů jsem se rozhodl už nebýt dále nestranný, a proto jsem společně se stejně smýšlejícími přáteli založil politickou stranu, a to Stranu národní svobody (SNS), kde se chci aktivně podílet na politickém směru naší společnosti.

Do letošních parlamentních voleb my SNS vstupujeme jako Pramen SNS, který je součástí Hnutí Prameny.

Hnutí Prameny je politickým celkem, který rovnocenně spojuje, všechny stejně a podobně smýšlející subjekty v jeden silný subjekt, jenž je tu ku prospěchu především pro širokou veřejnost! Věřím, že se PRAMENY v blízké budoucnosti rozrostou a možná i jednou zmohutní v nepřehlédnutelnou řeku, která bude jen ku prospěchu naší společnosti!

Share with: