Barbora Haškovcová – kandidátka Olomoucký kraj

Motto: „V politice nesmí scházet vůle uskutečňovat vize.“

Od roku 1989 uplynulo již přes třicet let. Více jak třicet let snahy o přeměnu společnosti od socialistické v demokratickou. Bez ohledu na technologický pokrok ve všech oblastech, bez ohledu na přeměnu vlastnictví, která někdy byla sporná, bez ohledu na zvýšení životní úrovně většiny z nás, je vidět obrovské názorové rozpolcení společnosti.
Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky v roce 1993 jsem nastoupila jako referent plánování výroby do závodů Svit Zlín. Kdo mohl tehdy tušit, že je to jakási labutí píseň tohoto našeho největšího výrobce obuvi. Následně jsem se postupně stala matkou tří dětí, prošla si obchodními společnostmi, vlastním podnikáním a nadnárodními korporacemi. Každá tato práce mi dala spoustu pracovních zkušeností a poznání lidí z různých sfér života.
Tyto životní zkušenosti a setkávání se s lidmi z různých společenských vrstev bych v politice ráda přetavila v práci a sociální oblasti. Neustále se rozvírající pomyslné nůžky mezi sociálně slabými občany a potřebnými a těmi, kteří svůj kapitál doslova násobí a následně nevrací zpět do ekonomiky jsou tím, co bych chtěla měnit. Každý poctivě pracující člověk musí mít nárok na spravedlivou odměnu a odpovídající zabezpečení v seniorském věku a v době, kdy se o sebe nebude moci postarat.
Chci podporovat zdravý vývoj rodin a jejich zabezpečení tak, aby pořízení dětí nebylo zároveň cestou k budoucí chudobě. Přála bych si, aby lidé, kteří chtějí pracovat k tomu měli ty nejlepší podmínky a motivaci.
Hnutí Prameny považuji za jedinečný projekt, který nabízí spolupráci politickým subjektům, jež by k sobě hledaly jen těžko společnou cestu. Je to splnění dlouho nevyslyšených přání a volání o spojení politických stran, hnutí a registrovaných spolků. Právě proto, že nabízí spolupráci napříč stranami bez ohledu na jejich volební program anebo priority a hledá spojovací body je řešením, jak rozpolcenou společnost opět přivést zpět k vzájemnému porozumění.

Vám, kteří voláte po změně, kteří nevíte, koho volit nabízíme tuto možnost. Volbou Pramenů nevolíte pouze jednu stranu nebo hnutí, volíte tým lidí, kterým záleží na dalším směřování naší země. Volíte ty, kteří místo rozdělování nabízí společnou cestu.  

Share with: