Setkání vlastenců v kempu Mohelnice


Ve dnech 28.5. až 30.5. proběhlo v Campu Morava v Mohelnici na Moravě již v pořadí druhé Setkání vlastenců. Na setkání nás zastupoval pan Jiří Janata – předseda SNS a pověřený člen vedením AKS, dále pak Miroslav Hejl – místopředseda SNS a já Bronislav, kterému bylo svěřeno moderování hlavního programu. Mnozí z nás přijeli už v pátek dopoledne, mnozí až z 500km daleka. Byl to zřejmě první post lockdownový víkend v krásném prostředí kempu a setkání s lidmi, se kterými si vždy máte co říci, a které spojuje vlastenectví – Vlast, národ, rodina, tradice a slovanská sounáležitost. Super ubytování, slušná obsluha, přes den terasa restaurace, večer u ohně s kytarou. Kouzlo pospolitosti…


Druhý den, posuneme se k hlavnímu programu, který ten den začínal spanilou, vlajkovou jízdou kolem Mohelnice v čele s naším vzácným hostem panem genmjr. v.v., Ing. Hynkem Blaško europoslancem v EP a naším společným kandidátem na post prezidenta republiky, ale hlavně vlastencem tělem i duší. Pod zastřešenou terasou, byť za přetrvávajícího deště bylo o jeho vystoupení a navazující diskusi obrovský zájem. Na akci nás bylo několik desítek vlastenců a každý poslouchal jeho rázná, věcná slova, velmi poučná, našim srdcím blízká…Myslím, že společná fotka, jeho dárek nám každému a odznak jeho prezentující, potěšil každého z nás. Jinak poselství Setkávání vlastenců v sobě nese nadčasovou myšlenku, ideu o spolupráci a sjednocení v jeden vlastenecký celek, který společně spojí své síly a na základě společné dohody vstoupí na politická kolbiště. To bylo však otázkou druhé strany mince, na kterou hledáme všichni odpověď. Vystupovalo mnoho řečníků, různých vlasteneckých stran i seskupení. Za SNS i AKS Jiří Janata, za Volný blok Stanislav Kolář, za SPD Petr Machala, za hnutí Cesta Antonín Baudyš, známý nám Zdenda Moravský, a mnoho jiných řečníků…na závěr dorazil Radek Čurda z Činné kompetence, mohl bych jmenovat další. Každý z nich řekl svoje představy, svůj Program, své myšlenky i cíle. Hodně diskutujících vystoupilo k současné neutěšené situaci u nás, hlavně týkající se ochrany zdraví, politické i exekuční mafie, problematiky školství i samotných dětí, životního prostředí. Shrnuto závěrem, akce se zdařila, účastníci měli k sobě blízko, názory se tříbily, ale to ALE zůstává. Najde se ta hybná síla, co nás spojí v jeden šik ? Možná na dalším Setkání vlastenců…

Autor: Bronislav Kunc

Share with: