Komentář k současné situaci

Vážení spoluobčané, přátelé, příznivci SNS. Možná jste si všimli, že o nás nějakou dobu nebylo slyšet. Ne snad, že bychom nesledovali situaci v ČR a ve světě ohledně šíření nemoci Covid 19 a neměli k postupům naší vlády a vlád sousedních států stovky výhrad. Ne snad, že bychom byli spokojeni s tím, jak se vyvíjí situace u nás i v Evropě, ale je tu několik důvodů, proč jsme se k řešení nevyjadřovali a jako SNS jsme postupy nekritizovali.
Jsme přesvědčeni, že těch, kteří hází klacky pod nohy těm, jež situaci řešili a řeší, je dost. Současně s nimi jsme zaregistrovali a stále registrujeme jednotlivce i skupiny, které si na samozřejmé pomoci druhým navyšují své politické body se snahou se zviditelnit. Ani s jedním nesouhlasíme, a i když každý z nás pomohl v rozsahu svých možností, není sebemenší důvod to jakkoliv prezentovat.
Je zřejmé, že postup současné vlády a krizového štábu byl účinný ve smyslu ochrany lidských životů, což považujeme za nejdůležitější. A je také zřejmé, že ekonomický dopad v jednotlivých zemích bude identický bez ohledu na to, jaká opatření a kdy byla zavedena a kolik lidských životů bylo ušetřeno, nebo naopak zbytečně promarněno. Jednotlivé postupy, odpovědnost a svědomí necháme na jiných ať soudí, na to bude času dost.


Co je však podstatné, že se nyní probouzíme do nového rána, do dnů, kdy chceme opět poukazovat na směrování naší země, kdy budeme znovu Vám občanům ukazovat, že tuto zemi lze řídit i jinak nežli jako vazalskou kolonii Západu. Chceme a budeme znovu nabízet alternativní programové řešení jednotlivých kapitol, připomínat naši historii a důležitost samostatnosti a svobody. Znovu budeme upozorňovat na postupy Evropského parlamentu a zhoubnost (ne)fungování Evropské unie.


Přejeme Vám, abyste v této složité situaci nenaletěli na další sliby z Bruselu a chlácholivá slova, že jsme to jako Evropská Unie zvládli.


Za svobodu a samostatnost České republiky,
předsednictvo SNS 17. 5. 2020

Share with: