Petr Hampl ve Zlíně

Byrokratické aparáty a jejich moc

Dne 6. 2. 2020 se uskutečnila ve Zlíně zajímavá přednáška Petra Hampla věnovaná tentokrát byrokratickým aparátům historie a dneška, jejich vlivu na vývoj společnosti a dopadech na jednotlivá odvětví lidské činnosti.
V necelých 2 hodinách poutavého vyprávění, kdy měl člověk pocit, jakoby četl knihu jedním dechem, byli posluchači seznámeni s celou řadou zajímavých srovnání, momentů z dávné i nedávné historie, stejně tak s odkazem na události dneška, doma i v zahraničí.

Za SNS se přednášky zúčastnili Luděk a Bára Haškovcovi

Celý záznam přednášky přenášený on-line a na záznam díky TV Raptor je možno shlédnout zde: https://www.youtube.com/watch?v=b-iG0uqZgOg

Ve Zlíně dne 9. 2. 2020

Share with: