Událost v Ostravě a právo držet zbraň.

Než začnu s tímto článkem, chci vyjádřit upřímnou a hlubokou soustrast všem pozůstalým obětí hrozivé tragédie, jež se udála ve FN Ostrava a velkou podporu všem, jichž se ona událost dotkla.

Jakkoliv je však tato událost tragická a byla způsobena střelnou zbraní, je třeba neustále zdůrazňovat, že se jednalo o nelegálně drženou zbraň a její držitel byl pravděpodobně v takovém psychickém stavu, že by v tu chvíli použil ke svému cíli jakoukoliv zbraň a mohl provést útok čímkoliv.
Prakticky ihned se však od této tragédie opět vyrojila témata, zaobírající se právní změnou související s legálním držením střelných zbraní. Témata, jež zneužívají tuto tragickou událost k uplatnění cílů prosazovaných Evropskou unií, tedy postupné odzbrojování obyvatelstva v jednotlivých členských státech unie.
I přes okolnosti, které tuto událost provázejí, my v SNS prohlašujeme, že není žádný důvod k jakýmkoliv legislativním změnám, souvisejících se získáním zbrojního průkazu a následného držení střelné zbraně.
Zákony České republiky jsou v tomto ohledu více nežli dostatečné a žádná právní úprava o omezení zbraní, nemůže zabránit výjimečným událostem, podobným té v FN Ostrava a nebo ještě tragičtější v Uherském Brodě.
Naopak, tyto ojedinělé (a přejme si, aby u nich zůstalo) případy zneužití střelné zbraně nemají a nemohou mít vliv na bezpečnost v České republice, jež se ve světě řadí k nejvyšším.

Předsednictvo SNS dne 12. 12. 2019

Share with: