Jsme již ve válce s Islámem?Rozhodně ano a právě nyní svádíme někdy malé bojůvky, ale i velké bitvy. Jedna taková bitva nám právě probíhá a je to tzv. „šátková kauza“, kde se rozhoduje o zákazu či povolení nošení náboženského šátku hidžáb na našich školách. Bohužel Nejvyšší soud ČR dospěl k rozhodnutí ve prospěch nošení šátku, i když na našich školách je zakázáno jakkoliv propagovat náboženství. Je toto rozhodnutí politického rázu? Samozřejmě že ano a celý případ vnímáme jako přípravu k vytvoření podmínek pro další migraci občanů z muslimských zemí.
Letos SPD připravilo návrh zákona na zákaz zahalování na veřejnosti, samozřejmě zatím neúspěšně! Čelíme tu ovšem dalším návrhům naší vlády, jako o předsudečné nenávisti, zákazů domobrany, omezení zbraní atd…, to vše jsou části velké bitvy a ty vyhrávají válku!
My SNS rozhodně neuznáváme a nepřijímáme rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR. Považujeme islám nejen jako víru a náboženství, ale hlavně a především jako zvrácenou a nesnášenlivou politickou ideologii, která přímo porušuje naše zákony! Neuznává rovnoprávnost žen, prosazuje se agresivní politikou zastrašováním a vražděním jinověrců a bezvěrců, praktikuje sex s dětmi od 9.let včetně dětských nevěst, provádí infibulaci a mnoho dalších zvraceností, jenž do naší společnosti nepatří.
Zastáváme názor, že islám vůbec do naší společnosti nepatří, nelze jej začlenit a neměl by být našimi zákony tolerován. Tímto postupem bychom si ušetřili spoustu starostí a nepříjemností, troufáme si i tvrdit, že bychom mohli zachránit i spousty lidských životů! Dalším klady by pak bylo, okamžité omezeni neziskových organizací, zabývajících se podporou migrace, též omezení migrace z muslimských zemí. Zkrátka, kdo chce žít u nás, musí přijmout naše zákony a to bezvýhradně!
My SNS vyjadřujeme plnou podporu střední zdravotnické škole v Praze a její ředitelce Ivance Kohoutové!


Za SNS Jiří Janata

Share with: