Inventura 30 – přednáška DSSS.

Dne 16. 11. 2019 se uskutečnila akce v Praze, pořádaná DSSS s názvem „Inventura 30“ v konferenčním sále na Novotného lávce. Přednášejícími byli, pan Tomáš Vandas(předseda DSSS), pan Petr Hampl(nezávislý politolog), pan Vladimír Kapal(Svobodné radio) a měl přednášet i pan Zdeněk Chytra(omluven pro nemoc a zastoupen panem Jiřím Černohorským).
Přednáška byla velice zajímavá a byla politickým shrnutím posledních 30 let z různých úhlu pohledu.
Pan Vandas rozdělil 30-ti leté období na tři základní a to: privatizaci, upevňování moci a oligarchizaci politiky. Pan Hampl upozornil na dvě strany a to na vítěze a poražené a jejich dopad ve společnosti s důrazem na kosmopolitní třídu. Pan Kapal přednášel o historii a příčinách Sametové revoluce. Pan Jiří Černohorský o ratifikaci Istambulské úmluvy. Závěrem a shrnutím se mi líbil jeden názor účastníka: „Dostali jsme se z hnoje, do ještě většího hnoje“. No, ale buďme pozitivní….my ten boj za vlast a svobodu nikdy nevzdáme!
Závěrem bych chtěl všem poděkovat za skvělou přednášku.
Stranu národní svobody zastupoval předseda Jiří Janata.

Share with: