Přednáška PhDr. Petra Hampla Ph.D v Pacetlukách

Dne 10. 10. 2019 se v obci Pacetluky na Kroměřížsku uskutečnila přednáška PhDr. Petra Hampla Ph.D., týkající se současné politické a sociální situace u nás i ve světě. Tuto malou obec si tento známý spisovatel a sociolog nevybral náhodou, jednalo se o dlouhodobý slib návštěvy, „až se to bude hodit a pojedu kolem.“
Z této přednášky bych chtěl vybrat několik zajímavých faktů. Tím nejvýraznějším byla skutečnost, že v této malé obci s celkovým počtem obyvatel slabě přes 200 se sešlo tolik posluchačů, že zaplnili celou třídu bývalé mateřské školy a vytvořili krásnou rodinnou atmosféru. Tím dalším, který mně zaujal byla témata, týkající se rozdílů křesťanství a islámu. V této obci, kde je křesťanství silně zakořeněno a člověk by očekával velkou míru pokory, tak jak ji v poslední době slyšíme od hlavy církve, však rezonují zcela jiné nálady. Od posluchačů se nejednou ozvalo, že jsou silně nespokojeni se současným papežem a s jeho kroky se neztotožňují. Zazněla slova o kořenech dobra v Bibli a zla v Koránu a potřebě se o těchto rozdílech neustále bavit a porovnávat je. O to lépe se tato slova poslouchala od váženého zástupce církve v této obci.
Ve chvíli, kdy přišlo téma na navrhovanou „předsudečnou nenávist“ a „stíhání domobrany a jejích příznivců“, se místností nesla velká slova nesouhlasu a protestů.
Tato přednáška ukázala mnohé. Tito lidé, kteří jsou stále nohama na zemi, se nenechají ovlivnit žádnou současnou propagandou šířenou díky mainstreamu. Životní zkušenosti, předávané z generace na generaci jsou pro ně víc, než jakékoliv sociální teorie nastolované současnými liberály a neomarxisty. Jsou to lidé, kteří mají rádi svoji vlast a žijí svým způsobem života, jež nejsou ochotni měnit a jsou připraveni se za něj postavit.
Pacetlučtí, děkuji za Vaši odhodlanost, víru a vlastenectví.

Share with: