Rodiče, rodina a děti, aneb co to na nás zase hrají…

Ilustrační obrázek, zdroj Facebook.

Rodiče – jejich přirozená funkce je rodit děti.., proto jim říkáme rodiče a ze svazku rodičů vzniká rodina, jak jednoduché…ale zřejmě ne, pro gender inženýry a jim napomáhající… Vždy je třeba ke vzniku dítěte matku, která porodí dítě a otce, který matku oplodní…čili ke vzniku dítěte je třeba vždy dvou rodičů, tedy muže a ženy, to je přírozený proces nám předem daný přírodou a ta každému přidělila svou funkci a roli předem při rozmnožování a i při pozdější výchově v rodině! Novodobý výmysl genderové mašinérie rodič 1 a rodič 2, je nesmysl, který v názvosloví ztrácí na významu, pokud vznikne svazek dvou mužů a nebo žen, nemohou nikdy z tohoto svazku vznikat děti a to do slova a do písmene! Nemohou nikdy rodit, nemohou spolu vytvořit nový život, tedy dítě – tak to příroda zařídila! My od nepaměti svazku, kde vznikají děti, říkáme rodina. Tak tedy proč bychom měli měnit názvosloví? A nevidím sebemenší důvod, proč dovolit, aby si lesbické a gay páry přivlastňovaly slova, jako rodič a rodina, nemají na to právo z hlediska přirozeného reprodukčního procesu a ani z morálního a slovního statutu. Dokonce by se chtěli rovnat po všech stránkách na úroveň rodiny… Chtít mohou cokoliv, ale za mě jasné ne! Nikdy nám většině nikdo nesahejte na rodinu, vždy je to cesta do záhuby celé společnosti! A vzkaz ode mě pro genderové inženýry, běžte raději pracovat rukama, ale rozhodně ne hlavou!!! Život, to je přirozená reprodukce, a bez ní je jen zánik a smrt!

Jiří Janata, předseda SNS

Share with: