Setkání členů a příznivců SNS ve Strakonicích.

Ve dnech 23. – 24. 8. 2019 se uskutečnilo další, v pořadí již čtvrté setkání členů a příznivců Strany národní svobody, tentokrát v Jihočeském městě Strakonice.
Organizačně dobře zvládnutá akce, zajištěná místopředsedou strany Pavlem Hakrem, konaná v prostorách hotelu U Dudáka, našla odezvu i u pozvaných osob, které se účastnili akce v průběhu druhého dne určeném pro veřejnost.
V pátek na uzavřeném jednání byly projednány organizační body chodu strany, průběh připravované registrace a přidělovány úkoly oblastním koordinátorům. Byly rovněž schváleny doplňující body do programového prohlášení strany, ustanoveni noví oblastní koordinátoři a schválena strategie dalšího rozvoje činnosti. Zároveň byl odsouhlasen a schválen nový tajemník strany – Luděk Haškovec.
Sobotní pokračování sjezdu bylo poněkud netradiční. Využili jsme krásných scenérií historického centra k natáčení krátkých videosnímků, v nichž se představují jednotliví koordinátoři a předsednictvo strany občanům. Po zpracování videa bude ke shlédnutí na fb stránkách a nově zřízeném kanále Youtube Strany národní svobody.
Odpoledne jsme na setkání s občany mohli přivítat a představit krajským zástupcům pozvané strany DSSS, s uskupením vlastenců Bohemia patriot a starostou města Mgr. Břetislavem Hrdličkou. Zajímavá diskuse byla vedena zejména v oblasti možné spolupráce a o představách a vizích fungování SNS. Za návštěvu hostů a jejich podněty k naší činnosti velmi děkujeme a rádi oplatíme našim zastoupením na další společné akci.
Závěrem nutno dodat, že po celou dobu setkání provázela všechny účastníky přátelská atmosféra lidí, kteří dělají něco dobrovolně ve svém volném čase pro druhé. Atmosféra, jíž by mohla závidět leckterá zavedená strana, parlamentní nepočítaje. Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci a samotném průběhu celého setkání, přítomným hostům a personálu hotelu U Dudáka ve Strakonicích.

Share with: