Změna v předsednictvu SNS

Jaroslav Hruška

Dne 24.7.2019 na návrh předsedy Strany národní svobody se uskutečnilo hlasování předsednictva SNS o vyloučení pana Jaroslava Hrušky ze Strany národní svobody. Předsednictvo se shodlo na bezpodmínečném vyloučení s okamžitou platností. Důvody vyloučení ze SNS:


1. za neustálé poškozování dobrého jména strany na FB (sprosté a vulgární chování, příspěvky motivované vlastní osobností, bezprecedentní napadání ostatních členů SNS atd.), mnoho screenu o tomto jednání bylo zasíláno, jak členy, tak i veřejností s dotazem, co to máme za člověka mezi sebou přímo mě, jako předsedovi SNS, snažil jsem se vše urovnat a vysvětlit, že toto není cesta SNS. Pan Hruška byl pokárán a slíbil předsednictvu, že se to nebude opakovat, slib nedodržel. Bohužel porušoval dál naše stanovy ve směru poškozování jména SNS na veřejnosti.

2. za neplnění svěřených úkolů (na třetím celorepublikovém setkání SNS ve Vizovicích dne 20.4.2019 byl předsednictvem SNS jednohlasně schválen převod vlastnictví domény SNS z pana Hrušky do vlastnictví předsedy SNS, pan Hruška souhlasil, ale neprovedl i když všichni z přípravného výboru veškeré náklady za kybernetický prostor a zřízení domény panu Hruškovi zaplatili!

3. za ziskuchtivost a prospěchářství vyplývající mu ze svěřených úkolů. Pan Jaroslav Hruška si vyčíslil za autorská práva za logo a zřízení domény 70.000 Kč i když se jsme se my, jako členové SNS ve Vizovicich dobrovolně zřekli nároků veškerých autorských práv ve prospěch Strany národní svobody. Strana národní svobody bude mít novou doménu a znovu zaplatí za kybernetický prostor, též nové logo. Strana národní svobody děkuje panu Jaroslavovi Hruškovi za dosavadní práci a přeje mnoho úspěchu v životě mimo SNS. Tímto se Strana národní svobody okamžitě distancuje od dalších budoucích příspěvků a názorů pana Jaroslava Hrušky.

Za Stranu národní svobody předseda SNS dne 24.7.2019 Jiří Janata

Share with: