Postřehy z demonstrace „NE diktátu EU 25. 4. 2019“

Z pozice přímého účastníka demonstrace na Václavském náměstí dne 25. 4. 2019 bych se s Vámi chtěl podělit o pár zajímavých postřehů, které by snad neměly zůstat bez povšimnutí. Tím prvním z nich bylo zajímavé věkové složení přítomných demonstrantů. Z mnoha míst se k nám dostávají informace, že až zmizí naše nejstarší generace změní se poměr voličů směrem k současným liberálům a nebo neomarxistům. Přítomní demonstrující však na důchodce ani zdaleka nevypadali a v mém blízkém okolí byli i velmi mladí lidé, tedy ti, co nejsou zasaženi současným neoliberálním myšlením zachovávajíc si svůj zdravý rozum. Věkové rozložení bylo tedy velmi pestré a o část mladých lidí skutečně strach nemám.

Tím druhým postřehem byl zásah policie proti odpůrcům demonstrace. Na webu se v různých komentářích zmiňuje nekompromisní zásah proti této protestující skupince vesměs v oslavném kontextu, tisk neopomněl spočítat, kolik z těchto odpůrců bylo zadrženo. Já osobně tento optimistický názor nesdílím a ihned vysvětlím proč.
Dle předchozích informací byl začátek demonstrace ohlášen na 16.00 a zahájen měl být koncertem skupiny Ortel. To se také stalo, ovšem policie z nepochopitelných a nebo spíše ze snadno pochopitelných důvodů nechala odpůrce po celou dobu tohoto koncertu řádit v bezprostřední blízkosti pódia a demonstrantů, oddělující je jen úzkým kordonem. Ptám se, bylo by to stejné, kdyby byla situace opačná? Zasahovala by policie až po takřka hodině a půl od začátku demonstrace mladé progresivní levice? Odpovím si sám, po třech výzvách bychom měli slzák v očích a se štěstím bychom utekli jako spráskaní psi. Tady však byla situace daleko jiná a nenapadá mně jiný důvod nežli ten, aby skupina Ortel prostě nebyla slyšet, aby napětí mezi oběma tábory eskalovalo co možná nejvíc a aby početnější straně došla trpělivost a byl důvod k zásahu. To se naštěstí nestalo a demonstrující dav udržel nervy na uzdě. Po neustálém vyhlašování výzev policie konečně zakročila a trapnou skupinku odsunula do vzdálenější části náměstí.
Zmiňovat, že dotyčná protestující skupinka znevážila Českou státní hymnu s tím, že se ji snažila přehlušit je takřka zbytečné. K vidění mezi nimi vlála rudá vlajka jako symbol komunistické revoluce, anglicky psané transparenty vypovídaly spíš o zahraniční účasti a jak z minulosti i současnosti víme, postoje těchto lidí žádné národní symboly již z principu neuznávají.

Tím posledním postřehem byl klidný průběh celé demonstrace a pokud nepočítám úmyslně opožděný zásah policie i skvěle zvládnutá organizace celé akce. Pokud si totiž uvědomíme, že po celou dobu nám mainstream přinášel zkreslené a lživé informace o příznivcích kapely Ortel, o neonacistických projevech během jejich koncertů, o údajném odpadu společnosti a nyní byla veřejnost konfrontována se skutečností přímo na Václavském náměstí, nutně musí část občanů dojít k závěru, že se nám v médiích otevřeně lže.
Děkuji všem zúčastněným za jejich ukázněnost a také za to, že se nenechali vyprovokovat k neuvážené akci.

Za SNS Luděk Haškovec

Share with: