Prohlášení Strany národní svobody k současnému dění v SPD.

Prohlášení SNS

Vážení, to, čeho jsme nyní svědky v SPD – Moravskoslezský kraj je skutečně závažná událost. Zastáváme však názor, že skutečná demokracie, alespoň tak jak ji chápeme v SNS, musí být zejména ve vlastní straně prosazována jinak. Opět se ukazuje, že se i tato strana, tak jako před ní Úsvit, dostala na rozcestí a díky svým stanovám umožňuje „vládu jednoho muže“ bez ohledu na postoj členské základny. U každé jiné strany bychom tento postoj ignorovali, ale doposud jsme vnímali a vnímáme SPD jako nejsilnější politický subjekt s vlastenecky orientovanou členskou základnou, která je navíc parlamentní stranou.
Nechceme se chovat jako politické hyeny a v této chvíli bojovat o voliče SPD tak jako to vidíme u jiných partají, ale chceme Vám vlastencům ukázat, že jsou i jiné cesty nežli je SPD.
Pro to, abychom v SNS předešli podobným událostem a praktikám nyní i v budoucnu, máme ve stanovách zakotveno několik pojistek. Tou nejdůležitější je možnost svolání referenda k důležitým stranickým rozhodnutím a to již 10% členy z celkové členské základny. Toto celostranické referendum pak disponuje mandátem odvolat vedení celé strany a ustanovit nové, stejně jako další důležitá rozhodnutí.
Cítíme, že pro skutečný dlouhodobý úspěch je důležitá neustálá snaha o společný postup mezi stejně laděnými stranami, hnutími a spolky. SNS a její zástupci se snaží účastnit akcí pořádaných jinými stranami, které mají podobné smýšlení a svojí činností tyto subjekty nadále přibližovat a sjednocovat. Vnímáme jako neméně důležité zcela transparentní hospodaření stran, což se stalo bohužel u mnohých pouze nesplněným slibem.
Prohlašujeme, že i nadále budeme iniciovat vzájemný postup vlasteneckých občanů ať už v nadcházejících volbách do EP, nebo i v dalších činnostech a to tak, aby nebyla tato scéna dál tříštěna, ale naopak, aby se dokázala prosadit.
Věříme, že voliči nebudou současnou situací znechuceni, vše s klidnou hlavou zváží a dle svého přesvědčení se rozhodnou pro svoji další cestu.

Share with: