Přátelské setkání SNS s veřejností Veltruby.

V sobotu 23. 2. 2019 se uskutečnilo přátelské setkání se SNS pro veřejnost ve Veltrubech v restauraci Myslivna. Účast byla slabší, ale podařilo se nám vytvořit parádní náladu, zábavu a i diskuzi. Nenašel se nikdo, kdo by s naším programem SNS a názory nesouhlasil. Výsledkem tohoto přátelského setkání s námi SNS je, že mohu do našich rozrůstajících řad přivítat 5 nových členů. Takže vítám mezi námi Jaroslava Vonku, Vavřinovou Moniku, Vladimíra Niklese, Bílkovou Annu a Stanislava Trnku, blahopřeji vám přátelé.
Dalším velkým pozitivem je, že se akce tak líbila, že jsme pozváni k jejímu zopakovaní a to 30. 4. 2019.
Velké poděkování patří Věrušce za nádherný zpěv a hudební doprovod. Děkuji vám přátelé za skvělý večer, Jiří Janata předseda SNS.

Share with: