Iniciativa ke změnám ve veřejnoprávních médiích, aneb „Kdo zařízne Hydru?“

Jak jsme si mohli všimnout, právě v těchto dnech probíhá v Parlamentu projednávání výroční zprávy hospodaření České televize. Již několik let po sobě je výroční zprávou vykazován snižující se majetek ČT, aniž by tato skutečnost byla nějak podrobněji dokladována. Další problémem ČT je stále se snižující důvěryhodnost diváků k vysílaným zpravodajstvím, zvyšující se protesty proti jejich formě, tendenční a spíše názorová fóra jednotlivých komentátorů, která vytlačují formu dokumentaristickou.
O čem tento stav svědčí. ČT se ve svém vývoji stala jakýmsi nabobtnalým útvarem, státem ve státě, ve kterém platí jiná pravidla. Její zaměstnanci s částí zákonodárců si jí prostě přivlastnili, o čemž svědčí nejen jejich výroky typu „ČT si vzít nedáme“, ale i způsob jakým se v ČT prezentují.
My, členové Strany národní svobody, trvale nesouhlasíme se způsobem jakým je ČT vedena, řízena a financována.
Navrhujeme postupné rozdělení tohoto zbytnělého orgánu na několik společností, z nichž pouze zpravodajská část bude financována sníženými koncesionářskými poplatky. Zbývající část bude postupně převedena na samofinancování podobným způsobem, s jakým pracují soukromé televizní subjekty. Jsme přesvědčeni, že takto provedené reorganizační úpravy povedou ke snazší kontrole činnosti a hospodaření ČT a co je podstatné, ke zvýšení její důvěryhodnosti v očích diváků.

Share with: