Prohlášení Strany národní svobody k úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí („Istanbulská úmluva“)

Strana národní svobody plně odmítá ratifikaci Istanbulské úmluvy a s jejím zněním se neztotožňuje. Istanbulskou úmluvu vnímáme jako další nástroj k omezení jednotlivce a potlačování jeho základních práv, prosazování genderových identit na úkor tradičních rodinných vazeb. Její ratifikací vznikne nový právní řád a zcela změní uspořádání společnosti. Právní rovnost mezi mužem a ženou bude změněna a postavení Přečíst si víc oProhlášení Strany národní svobody k úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí („Istanbulská úmluva“)[…]