Prohlášení Strany národní svobody k úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí („Istanbulská úmluva“)

Strana národní svobody plně odmítá ratifikaci Istanbulské úmluvy a s jejím zněním se neztotožňuje. Istanbulskou úmluvu vnímáme jako další nástroj k omezení jednotlivce a potlačování jeho základních práv, prosazování genderových identit na úkor tradičních rodinných vazeb. Její ratifikací vznikne nový právní řád a zcela změní uspořádání společnosti. Právní rovnost mezi mužem a ženou bude změněna a postavení Přečíst si víc oProhlášení Strany národní svobody k úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí („Istanbulská úmluva“)[…]

II. Pochod Prahou za mír, svobodu, právo.

Dne 2. 3. 2019 se za účasti členů SNS uskuteční II. Pochod Prahou za mír, svobodu, právo. Zahájení pochodu ve 13.00 na Palackého náměstí. V 16.00 bude pochod pokračovat před budovou České televize. Děkujeme za účast všem, kterým není lhostejný současný politický a mediální stav v České republice.

„Noc bojovníků“ Hodonín

13.10.2018, Hodonín.Strana národní svobody (SNS) měla tu čest být pozvána, jako VIP host, na společenské sportovní akci „Noc bojovníků“. SNS reprezentovali: předseda Jiří Janata a místopředseda Jaroslav Hruška.Děkujeme pořadatelům za pozvání na skvěle zvládnutou akci, bojovníkům za jejich sportovní výkony a všem sponzorům návštěvníkům za jejich účast.

3. celorepublikové setkání členů SNS

Vážení přátelé, zveme Vás ve dnech 19. a 20. dubna 2019 na 3. celorepublikové setkání členů a příznivců Strany národní svobody. Setkání se uskuteční ve městě Vizovice s následujícím programem: Pátek 19. 4. 2019 15.00 Příjezd členů SNS 16. 00 Zahájení členské schůze, délka dle potřeby Sobota 20. 4. 2019 Exkurze ve firmě Rudolf Jelínek Vizovice Přečíst si víc o3. celorepublikové setkání členů SNS[…]

2. celostátní setkání

Dne 27. a 28. 12. 2018 se uskutečnilo dvoudenní celorepublikové setkání členů Strany národní svobody v Kutné Hoře. Po shrnutí celoroční práce, projednání jednotlivých bodů programu a vytyčení nových cílů v následujícím roce jsme pracovně ukončili rok 2018. Děkuji všem za účast a těm, kteří se zúčastnit nemohli, děkuji za jejich celoroční práci. Barbora Haškovcová, místopředsedkyně Přečíst si víc o2. celostátní setkání[…]

1. členská schůze SNS – Kutnohorsko

Dne 12.1.2019 se uskutečnila první členská schůze místní organizace SNS z Kutnohorska. Rád jsem se jí zúčastnil, schůze se uskutečnila v příjemném prostředí Čáslavského pivovaru. Na schůzi byli členové seznámeni s historii SNS, s vystupováním a chováním členů, s programem a stanovy SNS, a též s našimi současnými cíli. Na schůzi byl zvolen předseda místní Přečíst si víc o1. členská schůze SNS – Kutnohorsko[…]